วิทยาลัยในอุดมคติ

  1. สถานที่งามสง่า
  2. พัฒนาวิธีสอน
  3. สะท้อนดูศิษย์
  4. ใกล้ชิดประชาชน
  5. เพิ่มผลผลิตคนในชาติ
  6. ให้โอกาสทุกชนชั้น
  7. สถาบันสีขาว