AVC-KM Article


นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองฯฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี และครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง๑สู่ระบบอาชีวศึกษา ๑๐๐%

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ หาดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี และครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง๑สู่ระบบอาชีวศึกษา ๑๐๐% ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 494.84 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 474.63 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 432.83 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 480.52 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 0.50 MBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 463.87 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 484.25 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 462.86 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 345.94 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 392.52 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48

Size : 273.69 KBs
Upload : 2018-09-24 19:23:48
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


AVC-KM
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.077368 sec.