วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม


 

[02/06/63]

 


[28/05/63] แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563
คลิ๊กที่นี่ !!!ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รายวิชาที่เปิดทำการเรียน การสอนทางไกล
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คลิ๊กที่นี่ !!! [22/05/63]
คิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
>>คลิกที่นี่<<


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

      รายชื่อ และ รหัสประจำตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563 กดตามลิ้งค์ >>>
https://drive.google.com/file/d/1rU0ej9_jTfij31SXfRllJnRhjJNEoUlx/view?usp=sharing


[15/05/63]

 


ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช.


[14/05/63]
แจ้ง! นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา #ทุกระดับชั้น
ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา
'หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัล เบื้องต้น สำหรับกำลังคนยุคใหม่'
(ICDL Workforce Basics) รายละเอียดคลิกที่นี่ !!!

..............
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ขอให้ติดตามรอการแจ้งจากทางวิทยาลัยฯ อีกครั้ง
เนื่องด้วยขณะนี้งานทะเบียนกำลังออกรหัสประจำตัวนักเรียนนักศึกษา


[07/05/63] ใบแจ้งการชำระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
กำหนดชำระเงินตั้งแต่ 7 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

        - ปวช.2, 3 ทุกแผนก 
        - ปวส.2 การบัญชี , การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
        - ปวส.2 การโรงแรม , การท่องเที่ยว(ทวิภาคี)
        - ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        - ปวส.2 การตลาด (ทวิภาคี) , ปวส.2/1 อาหารและโภชนาการ
        - ปวส.2/2 อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
        - ปวส.2 การจัดการทั่วไป


[07/05/63] วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่มใหม่ 3 ราย ยอดรวมสะสม 2,992 ราย เสียชีวิตสะสม 55 ราย


[02/05/63]


[01/05/63]


[01/05/63] วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่มใหม่ 6 ราย ยอดรวมสะสม 2,960 ราย เสียชีวิตสะสม 54 ราย
[30/04/63] วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.
โฆษก ศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่มใหม่ 7 ราย ยอดรวมสะสม 2,954 ราย เสียชีวิตสะสม 54 ราย

[04/04/63]  แบบฟอร์ม ขออนุญาตติดตามการฝึกอาชีพในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


[01/04/63] กำหนดการและแนวทางปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา
(พร้อมเอกสารการมอบตัว) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบปกติ) คลิกที่นี่ 


[01/04/63]  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อ
  ประจำปีการศึกษา 2563 

  - ระดับการศึกษา ปวช.(คลิกที่นี่)
  - ระดับการศึกษา ปวส.(คลิกที่นี่)

[25/03/63]


[13/03/63]


[13/03/63]


[09/03/63]   รายวิชาขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
                   รายวิชาขอเปิดเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562


[05/03/63]   กำหนดการงานวัดผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


[05/03/63]  ประกาศเลื่อนการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

 


[02/03/63]  ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
                      การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


[24/02/63]  กำหนดการซ่อมกิจกรรม 2/2562 (ฉบับแก้ไข)


[07/02/63]  หนังสือรับรองการฝึกงาน ปีการศึกษา 2/2562

 
 
 

-  การบัญชี                                    -  การจัดการทั่วไป
-  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                      -  การตลาด (ทวิภาคี)
-  คหกรรมศาสตร์                           -  อาหารและโภชนาการ (ปวช.3)
-  อาหารและโภชนาการ (ทิวภาคี ปวส.)


[30/01/63]   ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                เรื่อง การเผยแพร่งบทดลอง รายละเอียด

 

[30/01/63]   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
                นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทางระบบออนไลน์ 
                
https://cvei1.thaijobjob.com       


 

 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

4231463