วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม


 

 

 

 

  

 

 

 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ทุกสาขาวิชาระหว่างวันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2565
👉 สามารถชำระได้ที่ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน
ระดับชั้น ปวช.2,3 ระดับชั้น ปวส.2


🗓 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 🕧 เวลา 08.30 น. 

     สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ  ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 2565
   😖  ผู้ป่วยรายใหม่ 8,019 ราย   😷  ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65) 2,129,802 ราย
 🙂  หายป่วยวันนี้ 8,807 ราย       😭  เสียชีวิตเพิ่ม 59 ราย

 


 

    

  


 

 


 


  

  

  

  

  

 
 

 


 
รายงานการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
     PDF File     Word FIle

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

 


ลิงค์ QR CODE สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง

- ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564 
- ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาและครูผู้ควบคุมทีม 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

1. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลงาน พลังงานทดแทนระบบไฮบริด v.2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 

2. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน แป้งขนมโป้งเหน่งผสมแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้ม่อนสำเร็จรูป
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 

3. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน สวนศิลป์ดินไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

4. ผลงาน โมรียา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

 


ผังการออกอากาศการเรียนการสอนผ่านทาง R-Channel เว็บไซต์ R-Channel
สถานีโทรศัพท์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือยูทูป
www.youtube.com/channel
หรือเว็บไซต์คณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

5017496