แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 

[19/10/64]  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
        
          และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา
                  ประจำปีการศึกษา 2565
  ดาวน์โหลดรายละเอียด 


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

- ปวช.1 ทุกแผนก
- ปวช.2 ทุกแผนก
- ปวช.3 ทุกแผนก (ยกเว้นแผนกอาหารฯ ปวช. 3/2)
- ปวช.3/2 แผนกอาหารฯ
- ปวส.1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- ปวส.1 การตลาด(ทวิภาคี)
- ปวส.1 การจัดการ
- ปวส.1 อาหาร(ทวิภาคี)
- ปวส.1 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- ปวส.1 การท่องเที่ยว
- ปวส.1 การโรงแรม(ทวิภาคี)
- ปวส.1 การบัญชี
- ปวส.2 การบัญชี
- ปวส.2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- ปวส.2 การตลาด(ทวิภาคี)
- ปวส.2 การท่องเที่ยว(ทวิภาคี)
- ปวส.2 การโรงแรม(ทวิภาคี)
- ปวส.2 อาหารฯ(ทวิภาคี)


🗓 [วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564]  กำหนดการรับชุดเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2564

 


🗓 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 🕧 เวลา 08.30 น. 

     สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค 2564
            😖  ผู้ป่วยรายใหม่ 8,918 ราย               😷  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,782,989 ราย
           🙂  หายป่วยสะสม 1,662,433 ราย           😭  เสียชีวิตเพิ่ม 79 ราย
           yes  กำลังรักษา 103,507 ราย


 

 

 


[13/10/64]  วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 [06/10/64]  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 


[08/10/64]  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

                    เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง

                    สอนสาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา

                    สอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา

                    สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

                    สอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา

                    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด

 

 


[07/10/64]   วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่1 เป็นที่แรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนการฉีด 1,056 คน โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


 


[22/09/64]      แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
              
โครงการทุนการศึกษาช่วยนักเรียน - นักศึกษา ในสถานการณ์ Covid-19


 


                           


[01/09/64]  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  


[27/07/64]  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องให้นักเรียน -นักศึกษาฝึกงาน หยุดพักการฝึกงาน 


[05/07/64]  ประกาศวิทยาลัยฯ แจ้งให้นักเรียนนักศึกษาหยุดฝึกงาน (คลิกดูรายละเอียด)


 


 
รายงานการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
     PDF File     Word FIle

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
 


 


ลิงค์ QR CODE สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง

- ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564 
- ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564


 


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาและครูผู้ควบคุมทีม 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาค ภาคกลาง
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

1. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลงาน พลังงานทดแทนระบบไฮบริด v.2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 

2. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน แป้งขนมโป้งเหน่งผสมแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้ม่อนสำเร็จรูป
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 

3. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน สวนศิลป์ดินไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

4. ผลงาน โมรียา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


 


 

 


ผังการออกอากาศการเรียนการสอนผ่านทาง R-Channel เว็บไซต์ R-Channel
สถานีโทรศัพท์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือยูทูป
www.youtube.com/channel
หรือเว็บไซต์คณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th

 


 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

4802874