วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 


 

 


 


 


รายละเอียดเพิ่มเติม 


 

 

ขอแสดงความยินดี🎉 กับนายวรพล จงเสริมกลาง 👨‍🎓 นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม ❤️ 
ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพนักศึกษา 🏢 
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี พ.ศ. 2566


 ขอแสดงความยินดี🎉 กับนายอมีรุดดีน อนุรักษ์👨‍🎓 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 🧑‍🍳❤ 
ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 🏢 
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี พ.ศ. 2566


 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

5465927