วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

   ข่าว    ประชาสัมพันธ์  


 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

 เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุม ด้วย lOTประจำปีการศึกษา 2566ครั้งที่ 2     รายละเอียด 

                ประกาศการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาระบบโควตารอบ 2                                                  ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  รายละเอียด


 


     ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกคนงานชาย-หญิง รายละเอียด


รายงานสถานการณ์โควิดรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายสัปดาห์ surprise = + 627 ราย จำนวนผู้เสียชีวิต sad= +44 ราย (เฉลี่ย = 6 รายต่อวัน)  ยอดผู้ป่วยสะสมที่รักษาหายแล้วยอดสะสมตั้งแต่ 1 มค.2566 = 2,593 ราย

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

5314532