วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 


 

 

 

รายละเอิยดเพิ่มเติม


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 
mailรายละเอียดเพิ่มเติม







ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
🎉ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
ประเภทโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

รายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง🎉

https://drive.google.com/.../1CTXTFaQGwgd3bjL1vgIQBtO3LcG...


ขอแสดงความยินดีกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

🏫 สถานศึกษาขนาดกลาง 🟡

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขอให้นักเรียนระดับชั้นปวช. 3/2 อาหารและโภชนาการ ปวส. 2 การบัญชี ปวส. 2 การจัดการ
ปวส. 2 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และปวส. 2 การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการฝึกงาน และจัดส่งด้วยตนเองได้ที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารคลิกลิงค์

 https://drive.google.com/drive/folders/1n2e7nice91Kqy0Y8-5W_J95tZ1a285G3?usp=sharing



 


 


 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

5811534