การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2562

ติชม

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ