รองสมพิศ โยมาและครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์เข้ารับโล่ห์สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับดีเด่น

รองสมพิศ โยมาและครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์เข้ารับโล่ห์สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับดีเด่น และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ระหว่าง วันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ รร.วาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ