โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเปิดประตูสู่การเป็นครูและโค้ช ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของการอาชีวศึกษาไทย

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562  คณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเปิดประตูส่งการเป็นครูและโค้ช ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของการอาชีวศึกษาไทย โดย นายภาณุ  เสถียรพจน์ และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมอโยธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ