วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการ
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ทั้งนี้นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์  โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ 19 รูป,ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,ถวายพานพุ่มทอง-เงิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีพลังของแผ่นดิน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ