โครงการ 5 ส. จิตอาสาทำความดีด้วยใจ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการ 5 ส. จิตอาสาทำความดีด้วยใจ ทั้งนี้นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ