เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับปวส. ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับภาค ภาคกลาง (รูปแบบออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.-16.30น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดย นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นายอรรถกร จันทรตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  นางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง  นางสาวทิฆัมพร วงศาโรจน์ และว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์ ครูที่ปรึกษาผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับปวส. ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับภาค ภาคกลาง (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมอโยธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ