โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยชมรมวิชาชีพการโรงแรม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางสาวอารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวรุ่งฉัตร เลิศพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิชนันท์ คงศรี อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอโยธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ