โครงการปลูกป่าชุมชนแห่งชาติ เทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ   นางสาวสิรภัทร ปิ่นทอง นางสาวสุธาสินี นามนวล  และนางสาวเพชราภรณ์ รุ่งเป้า ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมงานโครงการปลูกป่าชุมชนแห่งชาติ เทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในวันที่ 26 ก.ค.65 เวลา 13.30-15.30น. ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา โดยมีท่านประยุทธ์  นิลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา และ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ