โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาจัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น108 อาชีพ โดยนางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นายอรรถกร จันทรตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   พร้อมด้วยนางสาวพรวิสาข์ จตุรบุล  หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น นางสาวกัลยาณี พิทักษา หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ และครูณัฐวัฒน์ รุมรัตนะ ครูผู้สอน จัดทำโครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรตัดผมทรงนักเรียน  ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อ. พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ