การประชุมวิชาการ ปัจจุบันและอนาคตการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ 'สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ'

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม  2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดย นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนายอรรถกร จันทรตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ “ สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฎิบัติ ” ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ