เข้าสมัครและทดสอบร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
โดย นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดิ์  บุญคง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นางสาวอาภากร  ตรีสุขี  และนางสาวสุดารัตน์  รื่นเพียร พร้อมผู้เข้าสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เข้าสมัครและทดสอบร่างกาย 
ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ