โครงการอบรมมัคคุเทศก์สู่สากล

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยแผนกวิชาการท่องเที่ยวดำเนินการจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์สู่สากล ทั้งนี้ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย  นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวรุ่งฉัตร เลิศพงษ์ รองผูอำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  คณะครู นักเรียน และนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมรับการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย จุลศิลป์ และ นายพรชัย  รักผ้า ศิษย์เก่าแผนกวิชาการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 
ณ ห้องประชุมอโยธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ