ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเช่าหรือการให้บริการอาคารสถานที่หรือสถานที่ของวิทยาลัย

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นำโดย นางรื่นฤดี  สินธวาชีวะ  ผู้อำนวยการวิทยาลัย  ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเช่าหรือการให้บริการอาคารสถานที่หรือสถานที่ของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมไชยวัฒนา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ