การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ ในการส่งเสริมสมรรถนะ

ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2567
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยนางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ 
1.นางสาวกิ่งกัญญา อุทธา 
2.นางสาวทิฆัมพร วงศาโรจน์ 
3.นางสาวเพชราภรณ์ รุ่งเป้า  
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ(PISA) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ