ัการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 โดยนางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสุธาสินี นามนวล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ