วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


Ayutthaya

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

Activity

 


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนดิจิทัล 
ไฮบริด คลาสรูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี
ด้วยเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดเพิ่มเติม 


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง นักการภารโรง 
รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธี๋สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
รายละเอียด


    ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีด้วยเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียดเพิ่มเติม


    ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการดิจิทัลไฮบริด คลาสรูม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียดเพิ่มเติม


     ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการดิจิทัลไฮบริด คลาสรูม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียดเพิ่มเติม 


 

ขอแสดงความยินดีกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

🏫 สถานศึกษาขนาดกลาง 🟡

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

 


 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

StatisticCounter

6022120