วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธี๋สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
รายละเอียด
    ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีด้วยเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม


    ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการดิจิทัลไฮบริด คลาสรูม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม


     ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการดิจิทัลไฮบริด คลาสรูม 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียดเพิ่มเติม 


 

ขอแสดงความยินดีกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

🏫 สถานศึกษาขนาดกลาง 🟡

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

 


 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

5974719