วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 

                   

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 
รายละเอียด!!!


 


 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  รางวัลชนะเลิศ     ผลงาน การศึกษาผลของการขับถ่ายสมุนไพรสามเกลอ
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1. นางสาวชุติมน ตันเจริญ  2. นางสาวนฤมล จั่นโต 
3. นางสาวสุชานันท์ มีเดช  4. นางสาวธัญชนก พรรณลำเจียก 

ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูที่ปรึกษาผลงาน
1. นางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง   ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. นางสาวทิฆัมพร วงศาโรจน์  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์🗓 วันที่ 14 สิงหาคม 2565 🕧 เวลา 08.30 น. 

     สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ  ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค 2565
   😖  ผู้ป่วยรายใหม่ 1,773 ราย   😷  ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65) 2,399,145 ราย
 🙂  หายป่วยวันนี้ 2,576 ราย       😭  เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย


🗓 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 🕧 เวลา 10.40 น. 

     สถานการณ์โรคฝีดาษวานร  ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค 2565  
  


ผังการออกอากาศการเรียนการสอนผ่านทาง R-Channel เว็บไซต์ R-Channel
สถานีโทรศัพท์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือยูทูป
www.youtube.com/channel
หรือเว็บไซต์คณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

5114998