วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 

 


หนังสือเรื่อง การพิจารณาให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยฯ

ดาวน์โหลดหนังสือ


 


 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ


รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนแต่ละกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดูรายชื่อกลุ่ม A  ดูรายชื่อกลุ่ม B  ดูรายชื่อกลุ่ม C


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>   <<แบบสรุปเสนอรายชื่อนักเรียน>>


 ระเบียบการแต่งกายของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

- ระดับ ปวช. นักเรียนชาย        - ระดับ ปวช. นักเรียนหญิง
- ระดับ ปวส. นักศึกษาชาย       - ระดับ ปวส. นักศึกษาหญิง
- ชุดลูกเสือวิสามัญชาย            - ชุดเนตรนารีวิสามัญหญิง
- ชุดพละ


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


🗓 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 🕧 เวลา 08.30 น. 

     สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ  ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2564
            😖  ผู้ป่วยรายใหม่ 6,559 ราย               😷  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,066,023 ราย
           🙂  หายป่วยสะสม 1,966,538 ราย           😭  เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย
           yes  กำลังรักษา 80,277 ราย

 


[06/10/64]  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 


[22/09/64]      แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
              
โครงการทุนการศึกษาช่วยนักเรียน - นักศึกษา ในสถานการณ์ Covid-19

 [01/09/64]  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  


 
รายงานการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
     PDF File     Word FIle

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
 


ลิงค์ QR CODE สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง

- ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564 
- ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาและครูผู้ควบคุมทีม 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาค ภาคกลาง
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

1. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลงาน พลังงานทดแทนระบบไฮบริด v.2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 

2. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน แป้งขนมโป้งเหน่งผสมแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้ม่อนสำเร็จรูป
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 

3. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน สวนศิลป์ดินไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

4. ผลงาน โมรียา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 


ผังการออกอากาศการเรียนการสอนผ่านทาง R-Channel เว็บไซต์ R-Channel
สถานีโทรศัพท์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือยูทูป
www.youtube.com/channel
หรือเว็บไซต์คณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th


 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

4842426