แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 

 

 

 

รายงานการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

     PDF File
     Word FIle


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<ใบแจ้งการชำระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
      ระดับ ปวช.
                 - ปวช.2 ธุรกิจค้าปลีก 
                 - ปวช.2 ทุกแผนก (ยกเว้นค้าปลีก) 
                 - ปวช.3 แผนกอาหาร 
                 - ปวช.3 ทุกแผนก (ที่ออกฝึกงาน) 

      ระดับ ปวส.
                 - ปวส.2 การบัญชี 
                 - ปวส.2 การตลาด (ทวิภาคี) 
                 - ปวส.2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล 
                 - ปวส.2 การจัดการทั่วไป 
                 - ปวส.2 การโรงแรม,การท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 
                 - ปวส.2 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
                 - ปวส.2 อาหารฯ (ทวิภาคี) 

 


ลิงค์ QR CODE สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง

- ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564 
- ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

 


 
 

 


  
 

 

 

 


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาและครูผู้ควบคุมทีม 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาค ภาคกลาง
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 

1. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลงาน พลังงานทดแทนระบบไฮบริด v.2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 

2. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน แป้งขนมโป้งเหน่งผสมแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้ม่อนสำเร็จรูป
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 

3. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน สวนศิลป์ดินไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

4. ผลงาน โมรียา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ลิงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา Online


 


 

    


[12/01/64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส.ประเภทโควต้า
                  ประจำปีการศึกษา 2564  
ดูรายชื่อได้ที่นี่!!!!


ผังการออกอากาศการเรียนการสอนผ่านทาง R-Channel เว็บไซต์ R-Channel
สถานีโทรศัพท์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือยูทูป
www.youtube.com/channel
หรือเว็บไซต์คณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th 

 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

4685651