แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม


 ใบแจ้งการชำระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
- ปวช.ทุกแผนก
- ปวส.1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล

- ปวส.1 การโรงแรม
- ปวส.1 การจัดการ
- ปวส.1 อาหารและโภชนาการ
- ปวส.1 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- ปวส.1 การตลาด
- ปวส.1 การบัญชี
- ปวส.1 การท่องเที่ยว


 

  หากนักเรียนนักศึกษา นำเข้าข้อมูลในระบบ Datacenter
     โดยไม่มีรายชื่อในรอบโควตา ถือว่าเป็นโมฆะ


🗓 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 819 ราย

😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 15,465 ราย

🙂 หายป่วยแล้ว 11,054 ราย

😭 เสียชีวิตสะสม 76 ราย [13/01/64]  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                  เรื่อง การรับสมัครบุคลคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตำแหน่ง นักการภารโรง
(คลิกที่นี่)

  

 [12/01/64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส.ประเภทโควต้า
                  ประจำปีการศึกษา 2564  
ดูรายชื่อได้ที่นี่!!!!


ผังการออกอากาศการเรียนการสอนผ่านทาง R-Channel เว็บไซต์ R-Channel
สถานีโทรศัพท์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือยูทูป
www.youtube.com/channel
หรือเว็บไซต์คณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th

 

 

  


 

 


 


- ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
คลิกที่นี่
                                      


&n

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

4536689