AVC-KM หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.th


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กิจกรรม[20/11/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์


[20/11/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
   เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการ-
เปิดเผยข้อมูลข่ายสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 มีทั้งหมด 5 บทความ ได้แก่ 1.ทำเอาตกใจ 2.อยากไป แต่ไม่ได้ไป
3. รู้สิทธิของตนเอง 4. ผมทำถูกต้องแล้ว 5.บริษัทกำจัดหนี้ 
อ่านบทความได้ที่ลิงค์ : บทความ

[13/11/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ผู้ที่สนใจแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น-
ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่ลิงค์ : ใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ 
เกณฑ์ กิตกา การประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคกลาง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ
- ทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ทักษะการขายสินค้าออนไลน์
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ
- ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง 'ร้านเครื่องดื่ม Drinks & Beverages'
- ทักษะการออกแบบโปรสเตอร์ หัวข้อ 'ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์' 
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. 60 
  - ทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
  - ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
- ทักษะการขายสินค้าออนไลน์
  - ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง 'ร้านเครื่องดื่ม Drinks & Beverages'
  - ทักษะการออกแบบโปรสเตอร์ หัวข้อ 'ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์' 

[06/11/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[06/11/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว


[01/11/60] ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                  เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 ของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
                  แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่สนใจขอทุนการศึกษา จากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
                 เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60 - 31 ม.ค. 61 เท่านั้น!
                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา
                  สามารถยื่นใบสมัครของทุนการศึกษาได้ทั้งทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต
                  สมัครแบบเอกสารส่งทางไปรษณีย์ 
                       จากเว็บไซต์ : http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html
                  สมัครทางอินเตอร์เน็ต 
                       โดยเข้าเว็บไซต์ : www.scholarship.tiscofoundation.org

[30/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
User: หมายเลขบัตรประชาชน
Password: 5140100024840
 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[26/05/60]  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการใหม่ 

[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php

[05/08/59]  แบบฟอร์มโครงการใหม่ ดาวน์โหลด    

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglishเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ตชือApplication EchoEnglishหรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   

[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 

[28/03/59]  รายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเอง (SAR) 
                  ดาวน์โหลด ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา

[01/11/60] ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 ของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่สนใจขอทุนการศึกษา จากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
                 เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60 - 31 ม.ค. 61 เท่านั้น!
                 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา
                 สามารถยื่นใบสมัครของทุนการศึกษาได้ทั้งทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต
                 สมัครแบบเอกสารส่งทางไปรษณีย์ 
                       จากเว็บไซต์ : http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html
                 สมัครทางอินเตอร์เน็ต 
                       โดยเข้าเว็บไซต์ : www.scholarship.tiscofoundation.org


[19/10/60] แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 
                นักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการที่
                ฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการได้ที่
                ลิ้งค์ : ข้อมูลสถานประกอบการ

[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา เข้าระบบทั้ง Username และ Password

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ: รหัสประจำตัวนักเรียน
                                               รหัสผ่านคือ: เลขบัตรประชาชน


กิจกรรมวิทยาลัยฯ
ผอ.ดร.อรสา รามโกมุท ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะรองผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรม อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-10-30 19:59:09 36 0 Approve
รองฯพิเชษฐ์ หาดี และกลุ่มพิธี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-10-23 21:02:05 48 0 Approve
รองฯพิเชษฐ์ หาดี และกลุ่มพิธี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-10-23 20:48:48 44 0 Approve
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง
เมื่อ : 2017-10-23 20:37:44 43 0 ข่าวสาร Approve
ผู้บริหาร และคณะครูร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ : 2017-10-23 13:52:31 47 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
บทความ
เมื่อ : 2014-08-20 16:54:20 2268 0
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
บทความ
เมื่อ : 2014-08-20 16:49:35 2591 0
มาดูเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า กัน!
บทความ
เมื่อ : 2014-06-05 04:12:59 1807 0
ผงชูรสไม่มีสารอันตรายอย่างที่คิด
เมื่อ : 2014-05-27 06:53:27 2100 0 บทความ
ทำไมเสียงเพลงจึงทำให้แก้วแตกได้
เมื่อ : 2014-05-27 06:45:02 1766 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวจากสำนักอำนวยการ ดร.อรสา รามโกมุท
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/57
• ตารางสอน 1/57
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/57
• ตารางเรียน 1/57
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• แบบประเมินผลกิจกรรมในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ
• ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกงาน
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ
• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี56
• แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปี55

• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี 57,58
• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี56
• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(สำหรับงาน)
• Sar(แผนกวิชา)

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

สถิติ
เยี่ยมชม
3546118  RSS Breaking news

นายกฯ ใช้ ม.44 โยก"สมเกียรติ"นั่ง ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำฯ ให้"ทองเปลว"ขึ้นอธิบดีกรมชลฯ
   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 52/2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ว่า


สิงคโปร์เตือนพลเมืองระวังภัยจากภูเขาไฟอากุงในอินโดนีเซีย
   กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังภูเขาไฟอากุง ใน จ.บาหลี ของอินโดนีเซีย หลังจากภูเขาไฟเริ่มพ่นควันและเถ้าถ่าน วานนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศได้ ส่วนชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในบาหลีในขณะนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ


ทีมงาน"ก้าวคนละก้าว"เผย"ตูน"ต้องงดวิ่ง 2 วันเนื่องจากบาดเจ็บที่ขาขวา
   นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง

RSS VEC NEWS

ประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาข้าราชการเปิดอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5
   


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   


กำหนดการการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้เเทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2559
   

ตามกำหนดการ ดังแนบ
รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย 100 เรื่อง เพื่อลดจำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน ของสถานศึกษาช่างอุตสาหกรรม
   

สามารถดาวน์โหลดที่นี่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018"
   

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.mots.go.th/ewt_news.php?nid=9158
ติดต่อหน่วยงาน
E-mail : tourismyear2018@gmail.com
โทร : 02-3560715 , 02-3560560
Fax 02-3560704

AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.491719 sec.